Persbericht carnaval 2021

Waggelaars, Waggelarinnekes, Donsindjes en aander skon Indevolluk,

Ondanks de positieve instelling van zowel SOC, SOJC, als onze aangesloten verenigingen om er toch iets van te maken het komende carnavalsjaar, is onze grootste vrees toch werkelijkheid geworden.

Door de, via regeringswegen opgelegde omgangsbeperkingen en het tot zeker midden december sluiten van de Horeca,  is het voor ons helaas duidelijk geworden, dat Boxtel dit jaar geen “normaal” Indegat zal worden en dat er vanwege dit feit, (en het eventueel zeer korte seizoen), dus ook geen  (al dan niet) nieuwe soeverein vorst de scepter over ons veelkleurige dorp zal zwaaien.

Mochten er de komende maanden hier en daar toch nog binnenskamerse activiteiten doorgang vinden, zullen wij als stichting (Raad van 11 /Prins en Adjudant) daarbij niet aanwezig zijn  en worden alle door ons georganiseerde openbare activiteiten afgelast.

Ik breng U dit nieuws met pijn in mijn Indehart, maar weet van binnen ook dat Indegat en het daarbij behorende gevoel niet zomaar in 1 seizoen zullen verdwijnen.

Laten we allen het carnavalsgevoel blijven koesteren en een frisse kijk houden op de toekomst, om er zo het volgend jaar weer volledig voor te kunnen gaan.

Voor nu heb ik voor U allen slechts een hoop en dat is dat we samen deze pandemie zo snel mogelijk onder controle krijgen. Ook als dit betekent dat we een jaar zonder het feest der feesten moeten doen.

Met pijn in mijn hart, misschien wel de enige keer dit jaar, groet ik U op de enige Indegatse manier,

Driewerf Alaaf,

Frank van Heesch,
President der Waggelaars,
Stichting Openbaar Carnaval